Cambridge English: Advanced (CAE) jest egzaminem dla profesjonalistów w środowisku zawodowym i akademickim. Certyfikat CAE jest honorowany przez uczelnie wyższe, międzynarodowe korporacje i instytucje rządowe.

Organizator

English Perfect International Examinations Centre w partnerstwie z warszawskim ośrodkiem egzaminacyjnym Cambridge English Exam Centre PL 090

Najbliższe terminy egzaminów

Cambridge English: Advanced (CAE)
 Termin
egzaminów pisemnych
 Termin
egzaminów ustnych
Forma
egzaminu
Termin
rejestracji
17.03.2018 16.03.2018  Paper Based do 07.02.2018
24.06.2018 23.06.2018  Paper Based do 16.05.2018

Regulamin – WAŻNE!

Regulamin egzaminów Cambridge English (PDF) 230 KB
Summary Regulations for Candidates (PDF) 500 KB

Przed rejestracją na egzamin zapoznaj się z powyższymi dokumentami.
Regulamin zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.
Summary Regulations oraz YLE Notice to Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

Zarejestruj się

Zgłoszenia indywidualne
Zgłoszenia grupowe

Cennik

625 PLN – zapisy indywidualne
595 PLN – zapisy grupowe

O egzaminie

Cambridge English: Advanced (CAE)
egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C1 w skali Rady Europy (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages)
egzamin sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem w tempie umożliwiającym uczestnictwo w kursie akademickim, stopień zrozumienia złożonych opinii, umiejętność napisania przejrzystego, rozbudowanego tekstu, płynnego i poprawnego wypowiadania się, sprawnego komunikowania się w różnorodnych środowiskach społecznych, zawodowych oraz edukacyjnych

Struktura egzaminu:

Paper Content Marks
(% of total)
Purpose
Reading and Use of English (1h 30 min.) 8 parts/56 questions 40% Shows you can deal confidently with different types of text, such as fiction, newspapers and magazines. Tests your use of English with different types of exercise that show how well you can control your grammar and vocabulary.
Writing

(1h 30 min.)

2 parts 20% You create two different pieces of writing, such as essays, letters/emails, proposals, reports and reviews.
Listening

(about 40 min.)

4 parts/30 questions 20% Tests your ability to follow and understand a range of spoken materials, such as interviews, radio broadcasts, presentations, talks and everyday conversations.
Speaking

(15 minutes per pair of candidates)

4 parts 20% Tests your ability to communicate effectively in face-to-face situations. You will take the Speaking test with another candidate.

 

Dokumenty do pobrania

Cambridge English: Advanced – przewodnik po egzaminie

Cambridge English: Advanced – informacje dla kandydatów