PRZED EGZAMINEM

Zarejestruj się
na egzamin

Najważniejsze dokumenty

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami, dzięki którym możesz zgłosić swój udział w egzaminie Cambridge English.

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią, wypełnienie i przesłanie do Centrum Egzaminów Międzynarodowych English Perfect na adres: biuro@englishperfect.com.pl

Jeśli masz pytania dotyczące procesu rejestracji, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc: egzaminy@englishperfect.com.pl lub tel. (089) 535 40 62

Regulamin egzaminów

Przed rejestracją na egzamin zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

 • Regulamin Egzaminów zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.
 • Summary Regulations oraz YLE Notice to Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

Zgoda na obowiązkową fotografię kandydata

Poniższe wzory formularza zgody na wykonanie fotografii przed egzaminem, dotyczą jedynie egzaminów:

 • First
 • Advanced
 • Proficiency
 • Preliminary dla dorosłych.

Formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun) i dostarczyć w oryginale pocztą lub zabrać ze sobą na egzamin w pierwszym dniu egzaminu.

Formularz zgłoszenia indywidualnego

 • W formularzu zgłaszamy osobę, która przystępuje do wskazanego egzaminu w tym samym terminie.
 • Formularz wypełniamy elektronicznie w programie Adobe Acrobat Reader i zapisujemy w formacie PDF.
 • Wypełniony formularz prosimy wydrukować, podpisać i po zeskanowaniu przesłać na adres Centrum Egzaminów.
 • Oryginał prosimy przesłać pocztą na adres Centrum Egzaminów.
 • Opłata za egzamin w wysokości wynikającej z cennika egzaminów powinna być uiszczona w terminie umożliwiającym jej wpływ na konto Centrum Egzaminów do ostatniego dnia rejestracji na egzamin.
 • Jeśli wpłata nastąpi w ciągu 3 ostatnich dni rejestracji prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty drogą mailową.

Opłaty

Opłatę za egzamin należy wpłacić na konto podane poniżej:

ENGLISH PERFECT Yearwood & Góralczyk Spółka Jawna
Uwaga!  Zmiana konta:   mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001

Adres:
 English Perfect
Olsztyn, Al. Warszawska 36
Tel / fax.: (089) 535 40 62
email: biuro@englishperfect.com.pl

UWAGA!
W tytule przelewu prosimy wpisać:
– imię i nazwisko (w przypadku zgłoszeń grupowych nazwę instytucji zgłaszającej)
– symbol egzaminu i termin sesji