EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH

Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE)

Advanced (CAE) jest egzaminem dla profesjonalistów w środowisku zawodowym i akademickim. Certyfikat CAE jest honorowany przez uczelnie wyższe, międzynarodowe korporacje i instytucje rządowe.

Organizator egzaminu

Organizatorem jest English Perfect International Examinations Centre w partnerstwie z warszawskim ośrodkiem egzaminacyjnym Cambridge English Exam Centre PL 090

Najbliższe terminy egzaminów

Termin
egzaminów pisemnych
Termin
egzaminów ustnych
Forma
egzaminu
Termin
rejestracji
16.03.202415.03.2024Paper Baseddo 08.02.2024
15.06.202414.06.2024Paper Baseddo 30.04.2024 -zapisy zakończone

Regulamin egzaminów

Regulamin egzaminów zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.

Summary Regulations for Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

Cennik

725 PLN – zapisy indywidualne

700 PLN – zapisy grupowe

O egzaminie

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE) – egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C1 w skali Rady Europy (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

Egzamin sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem w tempie umożliwiającym uczestnictwo w kursie akademickim, stopień zrozumienia złożonych opinii, umiejętność napisania przejrzystego, rozbudowanego tekstu, płynnego i poprawnego wypowiadania się, sprawnego komunikowania się w różnorodnych środowiskach społecznych, zawodowych oraz edukacyjnych.

Struktura egzaminu

PAPERCONTENTMARKS
(% OF TOTAL)
PURPOSE
Reading and Use of English
(1h 30 min.)
8 parts/56 questions40%Shows you can deal confidently with different types of text, such as fiction, newspapers and magazines. Tests your use of English with different types of exercise that show how well you can control your grammar and vocabulary.
Writing
(1h 30 min.)
2 parts20%You create two different pieces of writing, such as essays, letters/emails, proposals, reports and reviews.
Listening
(about 40 min.)
4 parts/30 questions20%Tests your ability to follow and understand a range of spoken materials, such as interviews, radio broadcasts, presentations, talks and everyday conversations.
Speaking
(15 minutes per pair of candidates)
4 parts20%Tests your ability to communicate effectively in face-to-face situations. You will take the Speaking test with another candidate.