EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH

Proficiency (CPE)

Egzamin Cambridge English: Proficiency (CPE)

Proficiency (CPE) jest egzaminem Cambridge na najwyższym poziomie zaawansowania. Certyfikat CPE potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie rodzimego użytkownika języka angielskiego.

Organizator egzaminu

Organizatorem jest English Perfect International Examinations Centre w partnerstwie z warszawskim ośrodkiem egzaminacyjnym Cambridge English Exam Centre PL 090

Najbliższe terminy egzaminów

Termin
egzaminów pisemnych
Termin
egzaminów ustnych
Forma
egzaminu
Termin
rejestracji
08.06.202407.06.2024Paper Baseddo 30.04.2024

Regulamin egzaminów

Regulamin egzaminów zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.

Summary Regulations for Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

Cennik

810 PLN – zapisy indywidualne

 

O egzaminie

Egzamin Cambridge English: Proficiency (CPE) – egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C2 w skali Rady Europy (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

Egzamin Cambridge English o najwyższym poziomie zaawansowania egzamin sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu udzielania porad, czy dyskutowania na wrażliwe, skomplikowane tematy, umiejętność zrozumienia subtelnych szczegółów z dokumentacji oraz korespondencji, umiejętność pisania różnorodnych, rozbudowanych tekstów, egzamin sprawdza wszystkie sprawności językowe, dodatkowo testowana jest poprawność i różnorodność używanych struktur gramatyczno-leksykalnych

Struktura egzaminu

Struktura egzaminu Proficiency (CPE)

PAPERCONTENTMARKS
(% OF TOTAL)
PURPOSE
Reading and Use of English
(1h 30 min.)
7 parts/
53 questions
40%Shows you can deal confidently with different types of text, such as fiction and non-fiction books, journals, newspapers and manuals.
Writing
(1 h 30 min.)
2 parts20%Requires you to be able to write a variety of text types, such as essays, reports and reviews.
Listening
(about 40 minutes)
4 parts/
30 questions
20%Requires you to be able to follow and understand a range of spoken materials, such as lectures, speeches and interviews.
Speaking
(16 minutes per pair of candidates)
3 parts20%Tests your ability to communicate effectively in face-to-face situations.