EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH

First (FCE)

Egzamin Cambridge English: First (FCE)

First (FCE) jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych egzaminów na świecie wśród instytucji edukacyjnych i pracodawców. Certyfikat FCE jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim i zawodowym.

Organizator egzaminu

Organizatorem jest English Perfect International Examinations Centre w partnerstwie z warszawskim ośrodkiem egzaminacyjnym Cambridge English Exam Centre PL 090

Najbliższe terminy egzaminów

Termin
egzaminów pisemnych
Termin
egzaminów ustnych
Forma
egzaminu
Termin
rejestracji
16.03.202415.03.2024Paper Baseddo 08.02.2024
15.06.202414.06.2024Paper Baseddo 30.04.2024 - zapisy zakończone

Regulamin egzaminów

Regulamin egzaminów zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.

Summary Regulations for Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

Cennik

700 PLN – zapisy indywidualne

675 PLN – zapisy grupowe

O egzaminie

Egzamin Cambridge English: First (FCE) przeznaczony jest dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

Egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw.

Dodatkowo egzamin testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych

Struktura egzaminu

Struktura egzaminu First (FCE)

PAPERCONTENTMARKS
(% OF TOTAL)
PURPOSE
Reading and Use of English
(1h 15 min.)
7 parts/52 questions40%Shows you can deal confidently with different types of text, such as fiction, newspapers and magazines. Tests your use of English with tasks that show how well you can control your grammar and vocabulary.
Listening
(about 40 min.)
4 parts/30 questions20%Requires you to be able to follow and understand a range of spoken materials, such as news programmes, presentations and everyday conversations.
Speaking
(14 minutes per pair of candidates)
4 parts20%Tests your ability to communicate effectively in face-to-face situations. You will take the Speaking test with one or two other candidates.
Writing
(1h 20 min.)
2 parts20%Requires you to be able to produce two different pieces of writing, such as letters, reports, reviews and essays.

Egzamin dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: First for Schools