Język francuski – semestr jesienny

 październik 2023 – luty 2024

Kurs ogólny, 2-semestralny

60 godz. w semestrze
1495 zł za semestr

Wymiar godzin

60 godzin
2 x 2 godz. w tygodniu

Opłaty

Uwaga!  Zmiana konta:   mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001