Język francuski – semestr jesienny

 październik 2024 – luty 2025

Kurs ogólny, 2-semestralny

60 godz. w semestrze
1570 zł za semestr

Wymiar godzin

60 godzin
2 x 2 godz. w tygodniu

Opłaty

Numer konta:   mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001