Język niemiecki – semestr jesienny

 październik 2021 – luty 2022

Kursy na poziomach A1 – C2 (I – VI), 2-semestralne

60 godzin w semestrze

1120 zł za semestr

Wymiar godzin

60 godzin

2 x 2 godz. w tygodniu

Opłaty

Uwaga!  Zmiana konta:   mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001