Język niemiecki – semestr wiosenny

 luty 2021 – czerwiec 2021

Kursy na poziomach A1 – C2 (I – VI), 2-semestralne

60 godzin w semestrze

1060 zł za semestr

Wymiar godzin

60 godzin

2 x 2 godz. w tygodniu

Opłaty

Uwaga!  Zmiana konta:   mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001