EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH

Preliminary (PET)

Egzamin Cambridge English: Preliminary (PET)

Preliminary (PET) jest drugim pod względem zaawansowania egzaminem w serii egzaminów Cambridge. Certyfikat PET pokazuje, że posiadasz umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Egzamin jest dostępny w wersji dla dorosłych i dla młodzieży (for Schools).

Organizator egzaminu

Organizatorem jest English Perfect International Examinations Centre w partnerstwie z warszawskim ośrodkiem egzaminacyjnym Cambridge English Exam Centre PL 090

Najbliższe terminy egzaminów

Termin
egzaminów pisemnych
Termin
egzaminów ustnych
Forma
egzaminu
Termin
rejestracji
08.06.2024 08.06.2024Paper Baseddo 30.04.2024

Regulamin egzaminów

Regulamin egzaminów zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.

Summary Regulations for Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

Cennik

420 PLN – Preliminary / Preliminary for Schools

O egzaminie

Cambridge English: Preliminary (PET) – egzamin dla osób o poziomie zaawansowania B1 w skali Rady Europy (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

Egzamin sprawdza umiejętność radzenia sobie w sytuacjach z życia codziennego,stopień zrozumienia prostych tekstów książkowych oraz prasowych, umiejętność prowadzenia korespondencji w ramach powszechnie znanej tematyki, robienie notatek podczas spotkań.

Struktura egzaminu

Czytanie : 45 minut

Pisanie: 45 minut

Słuchanie: około 30 minut

Mówienie: do 12 minut

Egzamin dostępny także w wersji dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: Preliminary for Schools.