Co gwarantuje słuchaczowi Certyfikacja PASE?

Pozytywna opinia PASE jest potwierdzeniem najwyższej jakości nauczania i dowodem na to, że spełniliśmy wysokie wymagania stawiane członkom tego stowarzyszenia. Jest gwarancją profesjonalizmu i skuteczności nauczania. Niezależni inspektorzy – eksperci PASE, w trakcie wnikliwej i rzetelnej inspekcji – wizytując lekcje, rozmawiając z lektorami, administracją szkoły , słuchaczami, itp., sprawdzili:

 • kwalifikacje nauczycieli,
 • jakość nauczania,
 • nadzór metodyczny,
 • profesjonalizm zarządzania,
 • komfort warunków nauczania,
 • dobór materiałów dydaktycznych,
 • rzetelność informacji w materiałach reklamowych.

Znak Jakości PASE jest przyznawany tylko tym szkołom, które spełniają wysokie standardy nauczania i udowodniły to podczas inspekcji.

Co gwarantuje słuchaczowi English Perfect?

 • zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele, reprezentujący wysokie kompetencje językowe,
 • realizowane są programy nauczania oparte o najnowsze założenia metodyczne,
 • realizacja programu nauczania jest systematycznie sprawdzana podczas hospitacji przez dyrektora ds. nauczania dr Monikę Cichmińską i właścicieli szkoły,
 • jest zdefiniowany system poziomów, gwarantujący ciągłość nauki we wszystkich grupach wiekowych, od poziomu początkującego do najwyższego (Proficiency),
 • przyjmowanie kandydatów odbywa się na podstawie testów diagnostycznych i rozmów wstępnych (bezpłatnych),
 • przeprowadzane są wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału,
 • jest stały system szkoleń i warsztatów dla nauczycieli EP, zapewniający im rozwój zawodowy,
 • zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, która zakłada aktywne używanie języka obcego bez względu na stopień zaawansowania. Głównym celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia.

 

English Perfect – szkoła ze znakiem jakości PASE

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce. Stowarzyszenie powstało, aby ułatwić wszystkim, którzy chcą się uczyć języków obcych wybór profesjonalnej szkoły językowej. W 1993 powstał system inspekcji i akredytacji szkół językowych. Instytucjom, które spełniają nowoczesne standardy nauczania języków obcych. Stowarzyszenie przyznaje znak jakości PASE.

 

 

Inspektorat PASE jest złożony z doświadczonych metodyków i menedżerów akademickich z różnych miast Polski. Inspektorzy PASE wiedzą jak sprawdzić metody i warunki nauczania w szkole językowej, a także sposób zarządzania placówką, który również wpływa na standard usług świadczonych słuchaczom. Inspektorzy obserują prowadzone zajęcia, mają dostęp do dokumentacji szkoły, przeprowadzają wywiady z lektorami i z kadrą zarządzającą. Warto kierować się opinią tych, którzy ocenie szkoły poświęcili naprawdę dużo czasu. Dlatego zanim wybierzesz szkołę językową, sprawdź czy znajduje się ona na liście szkół rekomendowanych przez PASE.

PASE wspiera szkoły językowe w osiąganiu wysokich standardów nauczania. Umożliwia wymianę doświadczeń lektorów i kadry administrującej szkołami językowymi. Inicjuje i wspiera dyskusje, ważne dla całego środowiska działania oraz wspólne przedsięwzięcia, na przykład: badania marketingowe, profesjonalny lobbing na rzecz branży szkoleń językowych czy obsługa prawna szkoły.

PASE

PASE KONGRES 2017

Co gwarantuje Certyfikacja PASE?

Słuchacz wybierając szkołę językową ze Znakiem Jakość PASE, w praktyce otrzymuje gwarancję profesjonalizmu i skuteczności nauczania. Zyskuje pewność, że niezależni inspektorzy – eksperci, w trakcie wnikliwej i rzetelnej inspekcji – wizytując lekcje, rozmawiając z lektorami itp., sprawdzili:

 • kwalifikacje nauczycieli,
 • jakość nauczania,
 • nadzór metodyczny,
 • profesjonalizm zarządzania,
 • komfort warunków nauczania,
 • dobór materiałów dydaktycznych,
 • rzetelność informacji w materiałach reklamowych.

Znak Jakości PASE jest przyznawany tylko tym szkołom, które spełniają wysokie standardy nauczania i udowodniły to podczas inspekcji.
Wybór mądry, to zawsze wybór świadomy. Skorzystaj z doświadczenia profesjonalistów.

Lista szkół, które uzyskały rekomendację Stowarzyszenia PASE i prawo do posługiwania się jego Znakiem Jakości.