EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH

Key (KET)

Egzamin Cambridge English: Key (KET)

Key (KET) jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Występuje w wersji dla dorosłych i dla młodzieży (for Schools). Certyfikat KET poświadcza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie.

Organizator egzaminu

Organizatorem jest English Perfect International Examinations Centre w partnerstwie z warszawskim ośrodkiem egzaminacyjnym Cambridge English Exam Centre PL 090

Najbliższe terminy egzaminów

Termin
egzaminów pisemnych
Termin
egzaminów ustnych
Forma
egzaminu
Termin
rejestracji
08.06.2024 08.06.2024Paper Baseddo 30.04.2023

Regulamin egzaminów

Regulamin egzaminów zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.

Summary Regulations for Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

Cennik

400 PLN – egzamin Key / Key for Schools

O egzaminie

Egzamin Cambridge English: Key (KET) – egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

Egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych.

Struktura egzaminu

Czytanie: 1 godzina 

Słuchanie: 30 minut

Mówienie: do 10 minut

Egzamin dostępny także w wersji dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: KET for Schools