WARTO WIEDZIEĆ

Jak przebiega
egzamin?

Niezawodne procedury egzaminacyjne

Egzaminy Cambridge English są przeprowadzane na całym świecie według ściśle określonych procedur. Choć na pierwszy rzut oka, zasady mogą wydawać się złożone, to ich zakres, kolejność oraz przebieg egzaminu gwarantują zdającym najlepsze warunki do sprawdzenia własnych umiejętności.

Zdając egzamin w Centrum Egzaminów Międzynarodowych, Twoja wiedza i wysiłek włożony w przygotowania, zostaną ocenione w sposób miarodajny i profesjonalny.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt – tel. 89 535 40 62, email: egzaminy@englishperfect.com.pl

Przygotowania do egzaminu

 • Na egzamin zabierz ze sobą długopis, ołówek, gumkę, dowód tożsamości, indywidualny plan sesji – Confirmation of Entry and Timetable i w pierwszym dniu egzaminu również zgodę na wykonanie zdjęcia.
 • Na egzamin zgłoś się  przynajmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Kieruj się oznaczeniami do Waiting Room. Koordynator sesji poinformuje cię gdzie należy zostawić swoje osobiste rzeczy – np. torby, książki oraz telefon komórkowy, a także poda ci numer twojej sali egzaminacyjnej.
 • Do sali egzaminacyjnej można wziąć ze sobą oprócz przedmiotów podanych w pkt. 1 również niegazowaną wodę w przezroczystej butelce bez etykiet oraz chusteczki higieniczne i lekarstwo, jeśli wymaga tego stan zdrowia.

Wszystkie urządzenia elektroniczne muszą zostać wyłączone i zdeponowane w specjalnym miejscu na cały czas egzaminu.

W sali egzaminacyjnej

 • Znajdź stolik oznaczony  twoim numerem kandydata. Po tym, jak zajmiesz swoje miejsce, zostaniesz poproszony o pokazanie swojego dowodu tożsamości i Confirmation of Entry w celu potwierdzenia tożsamości.
 • Zostaniesz poproszony o wypełnienie dokumentu informacyjnego o kandydacie  – CIS (Candidate Information Sheet).
 • Inwigilator – osoba przeprowadzająca egzamin rozda arkusze egzaminacyjne oraz w zależności od części egzaminu –  karty odpowiedzi i brudnopisy.
 • Jeśli Twoje nazwisko na arkuszu egzaminacyjnym jest błędnie nadrukowane, niezwłocznie poinformuj o tym Inwigilatora.
 • Inwigilator przekaże instrukcje dotyczące przebiegu egzaminu. Słuchaj ich uważnie i jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie procedury, zadaj je od razu.
 • Przeczytaj instrukcje znajdujące się na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego (i na karcie odpowiedzi, jeśli ją otrzymałeś).
 • Nie otwieraj arkuszy egzaminacyjnych aż do momentu, gdy zostaniesz o to poproszony przez Inwigilatora.
 • Inwigilator  poinformuje o czasie trwania każdej z części egzaminu i zapisze tę  informację na tablicy. Poinformuje także o tym, czy powinieneś użyć ołówka czy długopisu, odpowiadając na pytania danej części egzaminu oraz udzieli pozwolenia na otwarcie arkuszy egzaminacyjnych.
 • Upewnij się, że odpowiedziałeś na wszystkie pytania w wyznaczonym do tego czasie, ponieważ nie będzie żadnego dodatkowego czasu na przeniesienie odpowiedzi.
 • W części Writing, pisz na szarych liniach, w miejscu do tego wyznaczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Pustych stron użyj jako brudnopisu.
 • W części Listening test podzielony jest na działy, a nagranie na płycie jest nagrane tak, że uwzględnia wszelkie niezbędne przerwy i instrukcje dla kandydatów. Każda z części tekstu słuchowego odsłuchiwana jest dwukrotnie. Otrzymasz także dodatkowy czas na przeniesienie swoich odpowiedzi. Informacja o zakończeniu części Listening jest także nagrana na płycie.
 • Nie możesz rozmawiać, ściągać, mieć ze sobą niedozwolonych przedmiotów (np. telefonu komórkowego), nie możesz używać ścieralnego długopisu –  grozi za to wykluczenie z egzaminu.
 • Jeśli chcesz skorzystać z toalety,  podnieś rękę i pozostań na swoim miejscu. Zostaniesz odeskortowany do toalety przez pracownika obsługi egzaminu.  Pamiętaj, że nie otrzymasz dodatkowego czasu za wyjście do toalety.
 • Jeśli ukończyłeś wcześniej egzamin i chcesz opuścić salę, jest to możliwe po 30 minutach od rozpoczęcia i 10 minut przed zakończeniem egzaminu. Podnieś rękę, pozostań przy stoliku do czasu, aż  inwigilator zbierze twój arkusz egzaminacyjny i wyprowadzi cię z Sali.
 • Inwigilator poinformuje Cię o tym, że zostało 10, a następnie 5 minut do końca każdej z części egzaminu pisemnego.

Zakończenie egzaminu

 • Zostaniesz poproszony o odłożenie na bok długopisu lub ołówka.
 • Inwigilator zbierze wszystkie arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi i brudnopisy, zanim otrzymasz zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej. W trakcie zbierania tych materiałów pozostań przy stoliku.
 • Zanim opuścisz salę egzaminacyjną, upewnij się, że zabrałeś wszystkie swoje rzeczy osobiste.
 • Zabierz ze sobą Confirmation of Entry. W ty dokumencie znajdują się dane do logowania do strony internetowej, gdzie opublikowane zostaną wyniki online.
 • Jeśli cokolwiek wydarzyło się w czasie egzaminu, co mogłoby wpłynąć na Twój wynik (np. byłeś chory lub hałas zakłócał część Listening), zgłoś to zaraz po zakończeniu testu do Inwigilatora lub koordynatora sesji.

Egzamin ustny

 • Zabierz ze sobą dowód tożsamości i Confirmation of Entry oraz jeśli to pierwszy dzień sesji, zgodę na wykonanie zdjęcia.
 • Bądź na miejscu przynajmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Poszukaj oznaczeń pomocnych w odnalezieniu Waiting Room i sali, w której odbędzie się egzamin ustny.
 • Koordynator sprawdzi Twój dowód tożsamości z listą zarejestrowanych kandydatów. Po tym musisz pozostać we wskazanym Ci pomieszczeniu aż do czasu egzaminu.
 • Czekaj spokojnie na swoją kolej, nie przeszkadzaj innym kandydatom.
 • Wyłącz telefon komórkowy (i inne urządzenia elektroniczne, jakie masz ze sobą). Swoje rzeczy osobiste pozostaw w miejscu wskazanym Ci przez koordynatora.
 • Egzamin ustny przeprowadza się w parach. Inwigilator wskaże Ci kandydata, z którym będziesz zdawał egzamin ustny.
 • W przypadku nieobecności osoby, z którą miałeś być w parze, nastąpi reorganizacja kolejnych par, po to by uniknąć opóźnień.
 • Inwigilator przekaże Ci spersonalizowaną kartę odpowiedzi. Jeśli Twoje nazwisko zostało nieprawidłowo zapisane, poinformuj o tym Inwigilatora, by mógł nanieść poprawkę we właściwym miejscu.
 • Nie składaj karty, nie zgniataj jej i nie pisz po niej. Wchodząc do pokoju egzaminacyjnego, podaj ją egzaminatorowi.
 • Jeśli w dniu egzaminu liczba kandydatów jest nieparzysta, wówczas ostatni trzej z listy wchodzą razem. Egzaminu nie można przeprowadzić dla pojedynczego kandydata.

Zdjęcie wykonywane w dniu egzaminu

W dniu egzaminu pisemnego lub ustnego wykonywane są zdjęcia kandydatów. Są one obowiązkowe dla wszystkich kandydatów egzaminów Cambridge English, z wyjątkiem egzaminów typu „for Schools”, czyli KET for Schools, PET for School, FCE for Schools oraz egzaminów YLE.

Wszyscy kandydaci, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie, muszą podpisać zgodę na wykonanie zdjęcia w dniu egzaminu.

Zgoda na obowiązkową fotografię kandydata

(dotyczy egzaminów: First, Advanced, Proficiency oraz Preliminary dla dorosłych)

 • Poniżej znajdują się wzory formularza zgody na wykonanie fotografii przed egzaminem (dotyczy tylko egzaminów First, Advanced, Proficiency, Preliminary dla dorosłych).
 • Formularz  należy wydrukować, wypełnić i podpisać (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun ) i dostarczyć w oryginale pocztą lub zabrać ze sobą na egzamin w pierwszym dniu egzaminu.

Exam Day Tips

Przygotowujesz się do egzaminu?

Oto kilka cennych wskazówek i porad w pigułce

Exam Day Tips 2019 – Speaking (PDF)

Exam Day Tips 2019 – Paper-based (PDF)