WARTO WIEDZIEĆ

Sprawdź,
jak Ci poszło!

Już po egzaminie? Sprawdź wyniki!

Przy pomocy danych rejestracyjnych, możesz po zalogowaniu do portalu egzaminacyjnego sprawdzić wynik z poszczególnych części egzaminu.

Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji wraz z objaśnieniem oznaczeń jakie znajdują się na zaświadczeniu.

Jeśli masz pytania, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc: egzaminy@englishperfect.com.pl

Po pierwsze – zarejestruj się!

results-website-with-box-and-arrow

By sprawdzić wynik egzaminu Cambridge English, należy zarejestrować się na stronie:

https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx

Podaj swój ID number i Secret Number z dokumentu Confirmation of Entry.

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz Online Result Letter z dokładną datą uwolnienia wyników oraz szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi logowania do strony z wynikami.

Centrum Egzaminacyjne EPIEC nie posiada dostępu do loginów i haseł kandydatów. Kandydaci sprawdzają wyniki swoich egzaminów indywidualnie.

Po drugie  – zapoznaj się z dokumentem „Statement of Results”

understanding-statement-of-results

A guide to converting practice test scores to Cambridge English Scale scores

Dokument Statement od Results podaje dokładne wyniki z poszczególnych części egzaminu Cambridge English oraz ocenę i wynik ogólny ze wskazaniem poziomu wg skali CEFR.

Dokument Statement of Results nie jest certyfikatem a zaświadczeniem o uzyskanym wyniku na egzaminie Cambridge English.

Certyfikaty są dostępne około dwa tygodnie po uwolnieniu wyników on-line.

Oznaczenia mogące pojawić się na zaświadczeniu:

  •  X – kandydat był nieobecny na jednej z części egzaminu Cambridge English
  •  Z – kandydat był nieobecny na całości egzaminu Cambridge English
  •  Pending – wyniki w opracowaniu, zostaną udostępnione wkrótce
  •  Withheld – kandydat powinien skontaktować się z Centrum Egzaminacyjnym
  •  Exempt – kandydat zwolniony z części egzaminu Cambridge English