System zniżek w opłatach
za kursy językowe English Perfect

5%

  • po pełnym roku nauki w EP
  • w przypadku nauki więcej niż jednego języka w tym samym roku szkolnym
  • za najlepszy wynik w grupie na egzaminie kończącym poziom zaawansowania

10%

  • dla członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • za jednorazową opłatę semestralną kosztu kursu dokonaną  do  6 lipca na poczet semestru jesiennego
  • po 2 lub więcej latach nauki w EP
  • dla studentów studiów dziennych

Sumowanie zniżek

  • zniżki mogą sumować się maksymalnie do 15%
  • wyjątkiem jest okres wpłat czerwcowych – do 6 lipca, wówczas mogą się one sumować do 20%
  • zniżki nie dotyczą ofert promocyjnych

Opłaty

Uwaga!  Zmiana konta:   mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001

 

Tabela opłat po uwzględnieniu zniżki

Wszystkie kwoty są opłatami semestralnymi za zajęcia od października 2021 do lutego 2022.
(nie dotyczy kursów maturalnych trwających od października 2021 do kwietnia 2022)

Kwota 100%5% zniżki10% zniżki15% zniżki20% zniżki25% zniżki
645 zł613 zł581 zł549 zł516 zł-
665zł632 zł599 zł566 zł532 zł-
975 zł927 zł878 zł829 zł780 zł-
1120 zł1064 zł1008 zł952 zł896 zł-
1290 zł1226 zł1161 zł1097 zł1032 zł-
1355 zł1288 zł1220 zł1152 zł1084 zł-
1420 zł1349 zł1278 zł1207 zł1136 zł-
1550 zł1473 zł1395 zł1318 zł1240 zł-
2150 zł2043 zł1935 zł1828 zł1720 zł-