System zniżek w opłatach
za kursy językowe English Perfect

5%

  • po pełnym roku nauki w EP
  • w przypadku nauki więcej niż jednego języka w tym samym roku szkolnym
  • za najlepszy wynik w grupie na egzaminie kończącym poziom zaawansowania

10%

  • dla członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • za jednorazową opłatę semestralną kosztu kursu dokonaną  do  6 lipca na poczet semestru jesiennego
  • po 2 lub więcej latach nauki w EP
  • dla studentów studiów dziennych

Sumowanie zniżek

  • zniżki mogą sumować się maksymalnie do 15%
  • wyjątkiem jest okres wpłat czerwcowych – do 6 lipca, wówczas mogą się one sumować do 20%
  • zniżki nie dotyczą ofert promocyjnych

Opłaty

Uwaga!  Zmiana konta:   mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001

 

Tabela opłat po uwzględnieniu zniżki

Wszystkie kwoty są opłatami semestralnymi za zajęcia od października 2019 do lutego 2020.
(nie dotyczy kursów maturalnych trwających od października 2019 do kwietnia 2020)

Kwota 100%5% zniżki10% zniżki15% zniżki20% zniżki25% zniżki
613 zł583 zł552 zł521 zł490 zł-
630 zł599 zł567 zł536 zł504 zł-
665 zł632 zł599 zł565 zł532 zł-
925 zł879 zł833 zł787 zł740 zł-
1060 zł1007 zł954 zł901 zł848 zł-
1225 zł1164 zł1103 zł1042 zł980 zł-
1285 zł1221 zł1157 zł1093 zł1028 zł-
1365 zł1297 zł1229 zł1161 zł1092 zł-
1475 zł1402 zł1328 zł1254 zł1180 zł-
1840 zł1748 zł1656 zł1564 zł1472 zł-
1930 zł1834 zł1737 zł1641 zł1544 zł-
2045 zł1943 zł1841 zł1739 zł1636 zł-