System zniżek w opłatach
za kursy językowe English Perfect

5%

  • po pełnym roku nauki w EP
  • w przypadku nauki więcej niż jednego języka w tym samym roku szkolnym
  • za najlepszy wynik w grupie na egzaminie kończącym poziom zaawansowania

10%

  • dla członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • za jednorazową opłatę semestralną kosztu kursu dokonaną  do  6 lipca na poczet semestru jesiennego
  • po 2 lub więcej latach nauki w EP
  • dla studentów studiów dziennych

Sumowanie zniżek

  • zniżki mogą sumować się maksymalnie do 15%
  • wyjątkiem jest okres wpłat czerwcowych – do 6 lipca, wówczas mogą się one sumować do 20%
  • zniżki nie dotyczą ofert promocyjnych

Opłaty

Uwaga!  Zmiana konta:   mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001

 

Tabela opłat po uwzględnieniu zniżki

Wszystkie kwoty są opłatami semestralnymi za zajęcia od października 2021 do lutego 2022.
(nie dotyczy kursów maturalnych trwających od października 2021 do kwietnia 2022)

Kwota 100%5% zniżki10% zniżki15% zniżki20% zniżki25% zniżki
645 zł613 zł581 zł549 zł516 zł-
665zł632 zł599 zł565 zł532 zł-
975 zł926 zł878 zł829 zł780 zł-
1120 zł1007 zł954 zł901 zł848 zł-
1290 zł1164 zł1103 zł1042 zł980 zł-
1355 zł1221 zł1157 zł1093 zł1028 zł-
1420 zł1297 zł1229 zł1161 zł1092 zł-
1550 zł1402 zł1328 zł1254 zł1180 zł-
2150 zł2043 zł1935 zł1828 zł1720 zł-