Lokalizacja zajęć językowych EP

  • Siedziba główna szkoły English Perfect, Al. Warszawska 36
  • Siedziba na Jarotach – ul. Kanta 1a
  • Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gdyńska 17
  • Szkoła Podstawowa nr 7, Al. Przyjaciół 42
  • Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Żytnia 71
  • Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Bałtycka 151
  • Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Iwaszkiewicza 44