Kim są nasi lektorzy?

Lektorzy polscy w English Perfect są absolwentami pedagogiki, filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej. Są wśród nich pracownicy naukowi UWM. Zajęcia prowadzone są również przez wykwalifikowanych nauczycieli z Wielkiej Brytanii i innych krajów angielskojęzycznych oraz Niemiec, Hiszpanii i Japonii.

Łączy ich oprócz wysokich kwalifikacji, poszukiwanie nowych, ciekawych form nauki, stałe wzbogacanie i doskonalenie warsztatu i ogromna sympatia i życzliwość dla naszych słuchaczy. Realizując system partnerskiego podejścia do uczniów nauczyciele skutecznie motywują ich do wytężonej pracy, która poprzez system testów i egzaminów jest regularnie sprawdzana.

disc-icon-ger-blu

Język niemiecki

Marta Szulc

Kołowska Dorota

disc-icon-fra-blu

Język francuski

disc-icon-ita-blu

Język włoski

disc-icon-rus-blu

Język rosyjski

Brzozowska Agnieszka

disc-icon-esp-blu

Język hiszpański

disc-icon-jpn-blu

Język japoński