Regulamin – WAŻNE!

Regulamin egzaminów Cambridge English (PDF) 230 KB
Summary Regulations for Candidates (PDF) 500 KB
YLE Notice to Candidates (PDF) 206 KB

Przed rejestracją na egzamin zapoznaj się z powyższymi dokumentami.
Regulamin zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.
Summary Regulations oraz YLE Notice to Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

 

Zgoda na obowiązkową fotografię kandydata
(tylko egzaminy: First, Advanced, Proficiency oraz Preliminary dla dorosłych)

  • Poniżej znajdują się wzory formularza zgody na wykonanie fotografii przed egzaminem ( dotyczy tylko egzaminów First, Advanced, Proficiency, Preliminary dla dorosłych ).
  • Formularz należy wydrukować, wypełnić i podpisać ( w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun ) i dostarczyć w oryginale pocztą lub zabrać ze sobą na egzamin w pierwszym dniu egzaminu.

 

Zgoda dla osoby poniżej 18 roku życia

Zgoda dla osoby w wieku 18 lat i powyżej

 

Formularz zgłoszenia indywidualnego

Pobierz formularz indywidualny – (PDF) 160 kB

1. W formularzu zgłaszamy osobę, która przystępuje do wybranego egzaminu we wskazanym terminie.
2. Formularz wypełniamy elektronicznie w programie Adobe Acrobat Reader i zapisujemy w formacie PDF.
3. Wypełniony formularz prosimy wydrukować, podpisać i po zeskanowaniu przesłać na adres Centrum Egzaminów.
4. Oryginał wraz ze zgodą na fotografię kandydata prosimy przesłać pocztą na adres Centrum Egzaminów lub zabrać ze sobą na egzamin.
5. Opłata za egzamin w wysokości wynikającej z cennika egzaminów powinna być uiszczona w terminie umożliwiającym jej wpływ na konto Centrum do ostatniego dnia rejestracji na egzamin. Jeśli wpłata nastąpi w ciągu 3 ostatnich dni rejestracji prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty drogą mailową.

 

Opłatę za egzamin należy wpłacić na konto podane poniżej:

ENGLISH PERFECT Yearwood & Góralczyk Spółka Jawna
Pekao SA o/Olsztyn 14 1240 5598 1111 0010 6087 2817

UWAGA!
W tytule przelewu prosimy wpisać:
– imię i nazwisko (w przypadku zgłoszeń zbiorowych nazwę instytucji zgłaszającej)
– symbol egzaminu i termin sesji

Nasz adres:
Centrum Egzaminów Międzynarodowych English Perfect
Olsztyn, Al. Warszawska 36
Tel / fax.: (089) 535 40 62
email: biuro@englishperfect.com.pl