Regulamin – WAŻNE!

Regulamin egzaminów Cambridge English (PDF) 230 KB
Summary Regulations for Candidates (PDF) 500 KB
YLE Notice to Candidates (PDF) 206 KB

Przed rejestracją na egzamin zapoznaj się z powyższymi dokumentami.
Regulamin zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.
Summary Regulations oraz YLE Notice to Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

 

Zgoda na obowiązkową fotografię kandydata
(tylko egzaminy: First, Advanced, Proficiency oraz Preliminary dla dorosłych)

  • Poniżej znajdują się wzory formularza zgody na wykonanie fotografii przed egzaminem
    (dotyczy tylko egzaminów First, Advanced, Proficiency oraz Preliminary dla dorosłych).
  • Formularz należy wydrukować, wypełnić i podpisać ( w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun) i dostarczyć w oryginale pocztą lub zabrać ze sobą na egzamin w pierwszym dnia egzaminu.

Zgoda dla osoby poniżej 18 roku życia

Zgoda dla osoby w wieku 18 lat i powyżej

 

Formularz zgłoszenia grupowego

Pobierz formularz grupowy – (PDF, 160 kB)

1. W formularzu zgłaszamy grupę osób, która przystępuje do wskazanego egzaminu w tym samym terminie.
2. Formularz wypełniamy elektronicznie w programie Adobe Acrobat Reader i zapisujemy w formacie PDF.
3. Wypełniony formularz prosimy wydrukować, podpisać i po zeskanowaniu przesłać na adres Centrum Egzaminów.
4. Oryginał prosimy przesłać pocztą na adres Centrum Egzaminów.
5. Zbiorcza opłata za egzamin w wysokości wynikajacej z cennika egzaminów powinna być uiszczona w terminie umożliwiajacym jej wpływ na konto Centrum do ostatniego dnia rejestracji na egzamin. Jeśli wpłata nastąpi w ciagu 3 ostatnich dni rejestracji prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty drogą mailową.

 

Opłatę za egzamin należy wpłacić na konto podane poniżej:

ENGLISH PERFECT Yearwood & Góralczyk Spółka Jawna
Pekao SA o/Olsztyn 14 1240 5598 1111 0010 6087 2817

 

UWAGA!
W tytule przelewu prosimy wpisać:
– imię i nazwisko (w przypadku zgłoszeń zbiorowych nazwę instytucji zgłaszającej)
– symbol egzaminu i termin sesji

 

Nasz adres:
Centrum Egzaminów Międzynarodowych English Perfect
Olsztyn, Al. Warszawska 36
Tel / fax.: (089) 535 40 62
email: biuro@englishperfect.com.pl