Organizujemy sesje egzaminacyjne YLE Starters, Movers, Flyers dla osób indywidualnych oraz szkół podstawowych i językowych.
kandydatów indywidualnych zapraszamy do zapoznania się z datami otwartych sesji YLE i zarejestrowania się na wybrany termin.
szkoły językowe i podstawowe zapraszamy do zgłaszania grup kandydatów na sesje YLE w uzgodnionym terminie i miejscu.
Kontakt: egzaminy@englishperfect.com.pl

Organizator
English Perfect International Examinations Centre w partnerstwie z warszawskim ośrodkiem egzaminacyjnym Cambridge English Exam Centre PL 090

Najbliższe terminy

Cambridge English: Young Learners (YLE)
Starters/ Movers / Flyers
 Data sesji egzaminacyjnej  Termin końca rejestracji
17.06.2018  25.05.2018

Regulamin – WAŻNE!

Regulamin egzaminów Cambridge English (PDF) 230 KB
YLE Notice to Candidates (PDF) 206 KB

 

Przed rejestracją na egzamin zapoznaj się z powyższymi dokumentami.
Regulamin zawiera informacje o sposobie i warunkach uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej w naszym ośrodku EPIEC.
Summary Regulations oraz YLE Notice to Candidates zawierają regulamin, zasady przeprowadzania egzaminów Cambridge i wymagania dla wszystkich zdających na całym świecie.

Zarejestruj się

Zgłoszenia indywidualne
Zgłoszenia grupowe

Cennik

250 pln – egzamin YLE Starters / Movers 260 pln – YLE Flyers

O egzaminie

Cambridge English: Young Learners (YLE)
testy przeznaczone dla dzieci od najmłodszych klas szkoły podstawowej
testy dostępne na trzech poziomach zaawansowania:
YLE Starters, dla dzieci po około 100 godzinach szkoleniowych
YLE Movers, dla dzieci po około 175 godzinach szkoleniowych
YLE Flyers, dla dzieci po około 250 godzinach szkoleniowych
testy są w pełni przystosowane do psychologicznych i psychospołecznych uwarunkowań dzieci
dziecko może otrzymać maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu, w sumie maksymalnie 15 tarcz za cały egzamin
testy YLE nie są oceniane w kategoriach: zdany/niezdany, na certyfikacie widnieje liczba tarcz otrzymana przez dziecko z każdej części testu

Listening
Słuchanie
Reading&Writing
Czytanie i pisanie
Speaking
Mówienie

YLE Starters

20 min.

20 min.

3-5 min.

max. 5 tarcz

max. 5 tarcz

max. 5 tarcz

YLE Movers

25 min.

30 min.

4-6 min.

max. 5 tarcz

max. 5 tarcz

max. 5 tarcz

YLE Flyers

25 min.

40 min.

7-9 min.

max. 5 tarcz

max. 5 tarcz

max. 5 tarcz

 

 

Dokumenty do pobrania

Cambridge English: Young Learners – informacje dla kandydatów (PDF)

Cambridge English: Young Learners – informacje dla szkół (PDF)

Cambridge English: Young Learners – informacje dla nauczycieli (PDF)