Cambridge English: First (FCE) jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych egzaminów na świecie wśród instytucji edukacyjnych i pracodawców. Certyfikat FCE jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim i zawodowym.

Organizator egzaminu
English Perfect International Examinations Centre w partnerstwie z warszawskim ośrodkiem egzaminacyjnym Cambridge English Exam Centre PL 090

Najbliższe terminy egzaminów

Cambridge English: First (FCE)
 Termin
egzaminów pisemnych
 Termin
egzaminów ustnych
Forma
egzaminu
Termin
rejestracji
17.03.2018 16.03.2018  Paper Based do 07.02.2018
24.06.2018 23.06.2018  Paper Based  do do 16.05.2018

Regulamin – WAŻNE!

Regulamin egzaminów Cambridge English (PDF) 230 KB
Summary Regulations for Candidates (PDF) 500 KB

Zarejestruj się

Zgłoszenia indywidualne
Zgłoszenia grupowe

Cennik
600 PLN – zapisy indywidualne
570 PLN – zapisy grupowe

O egzaminie

Cambridge English: First (FCE)
egzamin dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw. Dodatkowo egzamin testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych

Struktura egzaminu:

Paper Content Marks
(% of total)
Purpose
Reading and Use of English
(1h 15 min.)
7 parts/52 questions 40% Shows you can deal confidently with different types of text, such as fiction, newspapers and magazines. Tests your use of English with tasks that show how well you can control your grammar and vocabulary.
Writing
(1h 20 min.)
2 parts 20% Requires you to be able to produce two different pieces of writing, such as letters, reports, reviews and essays.
Listening
(about 40 min.)
4 parts/30 questions 20% Requires you to be able to follow and understand a range of spoken materials, such as news programmes, presentations and everyday conversations.
Speaking
(14 minutes per pair of candidates)
4 parts 20% Tests your ability to communicate effectively in face-to-face situations. You will take the Speaking test with one or two other candidates.

Egzamin dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: First for Schools

 

Dokumenty do pobrania:
Cambridge English: First – przewodnik po egzaminie (PDF)

Cambridge English: First – informacje dla kandydatów (PDF)

Cambridge English: First for Schools – przewodnik po egzaminie (PDF)

Cambridge English: First for Schools – informacje dla kandydatów (PDF)