disc-icon-kids

Program EP Kids

Nie ma dla dziecka nic bardziej naturalnego niż nauka języka, również DRUGIEGO języka. Właśnie na tym fundamentalnym założeniu English Perfect zbudował swój program EP KIDS dla dzieci od 4 roku życia do IV klasy szkoły podstawowej.

Celem tego programu jest stworzenie dziecku na zajęciach maksymalnie angielskojęzycznego środowiska, aby wyrobić u niego automatyczne nawyki rozumienia języka angielskiego oraz mówienia w języku angielskim, głównie poprzez atrakcyjne formy zabawowe

  • wpadające w ucho piosenki, również te śpiewane przez dzieci w angielskich czy amerykańskich przedszkolach, szkołach czy podwórkach
  • rymowanki, wyliczanki i wierszyki stanowiące kanon zabaw dla dzieci angielskojęzycznych
  • bajki – słuchanie, czytanie i opowiadanie
  • zabawy ruchowe z komendami i reakcjami w języku angielskim
  • odgrywanie ról, od zwykłych dialogów po teatrzyki
  • gry: obrazkowe, wyrazowe i inne
  • zgadywanki
  • pokazy, prezentacje, plakaty, filmy
  • konkursy i projekty

Wszystkie te formy nauczania i wiele innych przynoszą fantastyczne rezultaty, ponieważ prowadzą je filologowie angielscy z pasją do języka i z pasją do nauczania małych dzieci oraz prowadzone one są zgodnie z zasadą: na początku maksymalnie dużo angielskiego a później wszystko już tylko w języku angielskim.

Żeby nie było wątpliwości, że program EP KIDS przynosi efekty, został on oparty również o założenia międzynarodowych egzaminów Cambridge dla dzieci, tzw. YLE, czyli Young Learners English. Oznacza to, że według standardowej ścieżki programu EP KIDS, dzieci z kl. II lub III nabywają umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku angielskim na poziomie YLE Starters, z kl. III lub IV na kolejnym poziomie YLE Movers, a z kl IV lub V na poziomie YLE Flyers. Egzaminy te są międzynarodowo weryfikowalnym potwierdzeniem tego, że nauka Twojego dziecka przynosi efekty. Dzieci uczące się angielskiego według programu EP KIDS znają ANGIELSKI NA ŚWIATOWYM POZIOMIE.

Oferta

KIDS 0 – dzieci 4-letnie – nauka języka bez pisania – 2 x 1 lekcja (45 min.)

KIDS 1 – dzieci 5-letnie – nauka języka bez pisania – 2 x 1 lekcja (45 min.) tygodniowo

KIDS 2 – dzieci 6-letnie – nauka języka z elementami pisania – 2 x 1 lekcja (45 min.) tygodniowo

Young Learners 1 – dzieci z kl. I lub II (7-letnie lub 8-letnie) – 1 x 1 lekcja (55 min.) plus 1 x 2 lekcje (90 min. z przerwą) tygodniowo

Young Learners 2 – Cambridge YLE Starters – dzieci z kl. II lub III (8-letnie lub 9-letnie) – 1 x 1 lekcja (55 min.) plus 1 x 2 lekcje (90 min. z przerwą) tygodniowo

Young Learners 3 – Cambridge YLE Movers – dzieci z kl. III lub IV (9-letnie lub 10-letnie) – 1 x 1 lekcja (55 min.) tygodniowo plus 1 x 2 lekcje (90 min. z przerwą) tygodniowo

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I płacą za 1-y semestr tylko 1zł !!!