SCIENCE

czyli nauki przyrodnicze po angielsku

SCIENCE KIDS

Kurs dla dzieci w wieku 7-10 lat

Jego celem jest wprowadzenie dziecka w świat nauki poprzez zintegrowaną naukę języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych. 

W programie wykorzystujemy największy dar dzieci: naturalną ciekawość świata oraz łatwość przyswajania wiedzy językowej. Twoje dziecko pozna świat nauki i wiedzy poprzez pryzmat języka angielskiego. Obudzimy w nim kreatywność oraz umiejętność analizowania zjawisk przyrody.

Nasz autorski program prowadzą najlepsi lektorzy, będący jednocześnie pasjonatami nauk przyrodniczych.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. Gwarantujemy, że nie będzie to godzina stracona!

cena: 310 zł/semestr

SCIENCE TEENS

Kurs dla nastolatków w wieku 11-13 lat

Rozwijamy zarówno wiedzę językową, jak i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Budujemy umiejętności komunikacyjne oraz motywujemy do stawiania pytań.

W programie kładziemy nacisk na rozszerzanie kompetencji językowych oraz ogólnopoznawczych. Uczymy nie tylko o zjawiskach znanych z życia codziennego, ale również o tych, nieco mniej znanych. Pokazujemy jak przełamywać bariery językowe, by otworzyć się na świat nauki i technologii.

Program oparty o metodykę CLIL, gwarantuje zdobycie wiedzy i zadowolenie słuchaczy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Na naszych zajęciach jest wszystko, oprócz nudy! 

cena: 620 zł/semestr

Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej

SCIENCE
Super zajęcia w super cenie.

SCIENCE KIDS

310 zł za semestr
1 godz. lekcyjna/tyg.

SCIENCE TEENS

620 zł za semestr
2 godz. lekcyjne/tyg.

Dlaczego program SCIENCE jest tak skuteczny?

Stosujemy skuteczne metody nauki dla dzieci i młodzieży łączące poznawanie języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych 

  • metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) to metoda zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu
  • zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem angielskim, uczenie się i używanie go
  • metoda stosowana z powodzeniem w najlepszych ośrodkach edukacyjnych (od szkół podstawowych po ośrodki akademickie) na całym świecie
  • atrakcyjne podręczniki i profesjonalny program zaakceptowany przez brytyjski system edukacyjny
  • skuteczne przygotowanie uczniów do życia w nowoczesnym świecie
  • zwiększanie motywacji do nauki języka angielskiego
  • rozbudzanie ciekawości i umiejętności samodzielnego myślenia rozwijanie zachowań społecznych (praca w grupach), stawianie pytań i rozwiązywanie problemów (po angielsku)