System zniżek w opłatach
za kursy językowe English Perfect

5%

  • po pełnym roku nauki w EP
  • w przypadku nauki więcej niż jednego języka w tym samym roku szkolnym
  • za najlepszy wynik w grupie na egzaminie kończącym poziom zaawansowania

10%

  • dla członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • za jednorazową opłatę semestralną kosztu kursu dokonaną w czerwcu na poczet semestru jesiennego
  • po 2 lub więcej latach nauki w EP
  • dla studentów studiów dziennych

Sumowanie zniżek

  • zniżki mogą sumować się maksymalnie do 15%
  • wyjątkiem jest okres wpłat czerwcowych, wówczas mogą się one sumować do 20%
  • zniżki nie dotyczą ofert promocyjnych

Opłaty

Nr konta: 65 1240 5598 1111 0000 5033 2786

 

Tabela opłat po uwzględnieniu zniżki

Wszystkie kwoty są opłatami semestralnymi za zajęcia od października 2018 do lutego 2019.
(nie dotyczy kursów maturalnych trwających od października 2018 do kwietnia 2019)

Kwota
100%
5 %
zniżki
10 %
zniżki
15 %
zniżki
20%
zniżki
25%
zniżki
310 zł  295 zł 279 zł

264 zł

248 zł

565 zł 537 zł 509 zł

480 zł

452 zł

575 zł 546 zł 518 zł

489 zł

460 zł

620 zł 589 zł 558 zł

527 zł

496 zł

845 zł 803 zł 760 zł

718 zł

676 zł

970 zł 922 zł 873 zł

825 zł

776 zł

1125 zł 1069 zł 1013 zł

956zł

900 zł

844 zł

1175 zł 1116 zł 1058 zł

999 zł

940 zł

881 zł

1250 zł 1188 zł 1125 zł

1063 zł

1000 zł

1350 zł

1283 zł

1215 zł

1148 zł

1080 zł

1530 zł

1454 zł

1377 zł

1300 zł

1224 zł

1685 zł

1600 zł

1517 zł

1432 zł

1348 zł

1765 zł 1677 zł 1589 zł

1500 zł

1412 zł

1875 zł 1781 zł 1688 zł

1594 zł

1500 zł