System zniżek w opłatach
za kursy językowe English Perfect

5%

  • po pełnym roku nauki w EP
  • w przypadku nauki więcej niż jednego języka w tym samym roku szkolnym
  • za najlepszy wynik w grupie na egzaminie kończącym poziom zaawansowania

10%

  • dla członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • za jednorazową opłatę semestralną kosztu kursu dokonaną w czerwcu na poczet semestru jesiennego
  • po 2 lub więcej latach nauki w EP
  • dla studentów studiów dziennych

Sumowanie zniżek

  • zniżki mogą sumować się maksymalnie do 15%
  • wyjątkiem jest okres wpłat czerwcowych, wówczas mogą się one sumować do 20%.

Opłaty

Nr konta: 65 1240 5598 1111 0000 5033 2786

 

Tabela opłat po uwzględnieniu zniżki

Kwota
100%
5 %
zniżki
10 %
zniżki
15 %
zniżki
20%
zniżki
25%
zniżki
535 zł 508 zł 481 zł

455 zł

428 zł

555 zł 527 zł 499 zł

472 zł

444 zł

810 zł 769 zł 729 zł

688 zł

648 zł

925 zł 879 zł 832 zł

786 zł

740 zł

1075 zł 1021 zł 967 zł

914 zł

860 zł

806 zł

1120 zł 1064 zł 1008 zł

952 zł

896 zł

840 zł

1195 zł 1135 zł 1075 zł

1016 zł

956 zł

896 zł

1290 zł

1225 zł

1161 zł

1096 zł

1032 zł

1460 zł

1387 zł

1314 zł

1241 zł

1168 zł

1610 zł

1529 zł

1449 zł

1368 zł

1288 zł

1680 zł 1596 zł 1512 zł

1428 zł

1344 zł

1790 zł 1700 zł 1611 zł

1521 zł

1432 zł