Jak sprawdzić wynik egzaminu Cambridge?

By sprawdzić wynik egzaminu Cambridge English, należy zarejestrować się na stronie:
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx
podając swój ID number i Secret number z dokumentu Confirmation of Entry.

 

Przykład dokumentu „Results Online” z objaśnieniami

Po zarejestrowaniu się, każdy otrzyma „Online Result Letter” z dokładną datą uwolnienia wyników oraz szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi logowania do strony z wynikami. Centrum Egzaminacyjne EPIEC nie posiada dostępu do loginów i haseł kandydatów. Kandydaci sprawdzają wyniki swoich egzaminów indywidualnie.

 

Understanding the Statement of Results
Dokument Statement od Results podaje dokładne wyniki z poszczególnych części egzaminu Cambridge English oraz ocenę i wynik ogólny ze wskazaniem poziomu wg skali CEFR. Statement of Results nie jest certyfikatem a zaświadczeniem o uzyskanym wyniku na egzaminie Cambridge English.
Certyfikaty są dostępne około dwa tygodnie po uwolnieniu wyników on-line.

 

Zasady oceniania egzaminów Cambridge English

Understanding the Statement of Results Cambridge English Exams (PDF)

 

Oznaczenia mogące pojawić się na zaświadczeniu:

  •  X – kandydat był nieobecny na jednej z części egzaminu Cambridge English
  •  Z – kandydat był nieobecny na całości egzaminu Cambridge English
  •  Pending – wyniki w opracowaniu, zostaną udostępnione wkrótce
  •  Withheld – kandydat powinien skontaktować się z Centrum Egzaminacyjnym
  •  Exempt – kandydat zwolniony z części egzaminu CAmbridge English

 

Jak oceniane są egzaminy Cambridge English?

Każdy egzamin ma inny schemat punktacji, poniżej szczegóły:

 

W przypadku pytań, skontaktuj się z egzaminy@englishperfect.com.pl