Wakacyjne kursy językowe 2017

lipiec, sierpień, wrzesień

Jeżeli chcesz twórczo spędzić czas, poznać nowych ludzi, przełamać barierę mówienia w języku obcym, bądź nadgonić dotychczasowe tempo nauki, żeby zdążyć przygotować się do matury, czy też do egzaminu międzynarodowego za cenę ponad dwukrotnie niższą niż w ciągu roku szkolnego, to zapraszamy do skorzystania z oferty English Perfect dotyczącej nauki wybranego przez siebie języka obcego w okresie wakacji letnich.

Kursy intensywne

60 godzin
(3 x 4 godz. + 1 x 3 godz. w tygodniu)

termin:
07.08 – 31.08, 04.09 – 28.09
Kursy intensywne 1-miesięczne, obejmujące 60 godz. nauki, przeznaczone są dla tych z Was, którzy chcą mieć jeden miesiąc wakacji całkowicie wolny od nauki, a drugi poświęcić na naukę bardzo intensywną, odbywającą się w systemie 4 spotkań tygodniowo (zazwyczaj od poniedziałku do czwartku) po 3 lub 4 lekcje dziennie.
W ciągu jednego miesiąca nauki można nabyć umiejętności językowe, które zazwyczaj zdobywa się w ciągu 1 półrocza. Jeżeli chcesz jak najszybciej pokonać kolejne szczeble językowe, np. przygotowując się do matury, to może być to propozycja dla Ciebie.

koszt: 630 zł

Kursy nieintensywne

60 godzin
(2 x 3 godz. w tygodniu)

termin:
05.07 – 31.08
Jeżeli stoją przed Tobą te same cele, ale perspektywa superintensywnej nauki (15 godz. tygodniowo) nie jest dla Ciebie atrakcyjna, to warto rozważyć propozycję kursu mniej intensywnego, obejmującego również 60 godz. i ten sam zakres materiału co kurs intensywny, ale trwającego dwa letnie miesiące, czyli lipiec i sierpień.
Intensywność zajęć jest tu zdecydowanie niższa, gdyż spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu po 3 lekcje.

koszt: 630 zł

Kursy konwersacyjne

30 godzin
(2 x 3 godz. w tygodniu)

termin:
07.08 – 31.08, 04.09 – 28.09
Celem tego kursu, nie jest pokonywanie kolejnych szczebli językowych, a pokonywanie bariery mówienia w języku obcym, oraz dalsze rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia języka obcego, ze szczególnym naciskiem na rozszerzenie zakresu znajomości słownictwa. Nauka prowadzona jest bez podręcznika, w oparciu o materiały autorskie nauczyciela.
Lekcje polegają na dyskusji, na odgrywaniu scenek z sytuacji życiowych, na pracy w parach, quizach, grach i zabawach językowych, etc. Tradycyjnej nauki gramatyki jest bardzo niewiele. Kursy konwersacyjne zazwyczaj prowadzone przez native speakerów.

koszt: 315 zł

Miejsce i godziny odbywania zajęć

  • Kursy prowadzimy w siedzibie szkoły przy Al. Warszawskiej 36.
  • Godziny odbywania zajęć: popołudniowe 16.00 -17.00.
  • Harmonogram dostosowujemy do uczestników danego kursu.
  • Szczegóły w sekretariatach szkoły – zapraszamy!