DIGITAL

czyli informatyka, kodowanie i elementy robotyki po angielsku

DIGITAL KIDS

Kurs dla dzieci w wieku 7-10 lat

Jego celem jest wprowadzenie dziecka w świat podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych, wraz z równoległą nauką języka angielskiego. 

Program ten ma dwa główne cele. Po pierwsze poprzez zabawę koncentrujemy się na wyzwoleniu w dziecku kreatywności popartym rozwijaniem zainteresowań technologiami. Po drugie, zapoznajemy dziecko z szerokim zakresem specjalistycznego słownictwa, będącego podstawą współczesnych technologii. Pokazujemy, że tworzenie i projektowanie (np. gry, projektowanie graficzne, programowanie) jest ciekawsze niż ich bierne używanie.

Nasz autorski program prowadzą najlepsi lektorzy, będący jednocześnie pasjonatami nowych technologii.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej.

cena: 330 zł/semestr

DIGITAL TEENS

Kurs dla nastolatków w wieku 11-13 lat

Program ten rozwija wiedzę nastolatków z zakresu nowych technologii informacyjnych oraz umożliwia poznanie szerokiej wiedzy językowej związanej z tą dziedziną.

Chcemy pokazać, że smartfon, tablet czy komputer to nie tylko cyfrowe gadżety służące komunikacji czy zabawie, ale jednocześnie to bardzo wszechstronne narzędzia programistyczne i artystyczne. Opanowanie tej wiedzy daje możliwość zdobycia w przyszłości bardzo atrakcyjnego zawodu, którego filarem jest znajomość specjalistycznego języka angielskiego. Obecnie każda dziedzina nauki czy współczesna technologia bazuje na tej wiedzy.

Program oparty o metodykę CLIL, gwarantuje zdobycie wiedzy i zadowolenie słuchaczy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

cena: 655 zł/semestr

Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej

DIGITAL
Super zajęcia w super cenie.

DIGITAL KIDS

330 zł za semestr
6 poziomów
1 godz. lekcyjna/tyg.

DIGITAL TEENS

655 zł za semestr
5 poziomów + 1 (książka z projektami)
2 godz. lekcyjne/tyg.

Dlaczego program DIGITAL jest tak skuteczny?

Stosujemy skuteczne metody nauki dla dzieci i młodzieży łączące poznawanie języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych 

  • metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) to metoda zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu
  • zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem angielskim, uczenie się i używanie go
  • metoda stosowana z powodzeniem w najlepszych ośrodkach edukacyjnych (od szkół podstawowych po ośrodki akademickie) na całym świecie
  • atrakcyjne podręczniki i profesjonalny program zaakceptowany przez brytyjski system edukacyjny
  • skuteczne przygotowanie uczniów do życia w nowoczesnym świecie
  • zwiększanie motywacji do nauki języka angielskiego
  • rozbudzanie ciekawości i umiejętności samodzielnego myślenia rozwijanie zachowań społecznych (praca w grupach), stawianie pytań i rozwiązywanie problemów (po angielsku)