Język rosyjski – semestr wiosenny

 luty 2019 – czerwiec 2019

Kurs ogólny, 2-semestralny

60 godz. w semestrze
970 zł za semestr

Wymiar godzin

60 godzin
2 x 2 godz. w tygodniu lub 1 x 4 godz. w soboty

Opłaty

Bank PEKAO S.A. 65 1240 5598 1111 0000 5033 2786