Język niemiecki – semestr wiosenny

 luty 2019 – czerwiec 2019

Kursy na poziomach A1 – C2 (I – VI), 2-semestralne

60 godzin w semestrze

970 zł za semestr

Wymiar godzin

60 godzin

2 x 2 godz. w tygodniu lub 1 x 4 godz. w soboty

Opłaty

Bank PEKAO S.A. 65 1240 5598 1111 0000 5033 2786