Język chiński – semestr wiosenny

 luty 2021 – czerwiec 2021

Kurs ogólny, 2-semestralny

60 godzin w semestrze
1225 zł za semestr

Wymiar godzin

60 godzin
2 x 2 godz. w tygodniu 

Opłaty

Uwaga!  Zmiana konta:   mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001