Przygotowania do  egzaminu

 • Na egzamin zabierz ze sobą długopis, ołówek, gumkę, dowód tożsamości, indywidualny plan sesji – Confirmation of Entry and Timetable i w pierwszym dniu egzaminu również zgodę na wykonanie zdjęcia.
 • Na egzamin zgłoś się  przynajmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Kieruj się oznaczeniami do Waiting Room. Koordynator sesji poinformuje cię gdzie należy zostawić swoje osobiste rzeczy – np. torby, książki oraz telefon komórkowy, a także poda ci numer twojej sali egzaminacyjnej. Wszystkie urządzenia elektroniczne muszą zostać wyłączone i zdeponowane w specjalnym  miejscu na  cały czas egzaminu.
 • Do sali egzaminacyjnej można wziąć ze sobą oprócz przedmiotów podanych w pkt. 1 również niegazowaną wodę w przezroczystej butelce bez etykiet oraz chusteczki higieniczne i lekarstwo, jeśli wymaga tego stan zdrowia.

W sali egzaminacyjnej

 • Znajdź stolik oznaczony  twoim numerem kandydata. Po tym, jak zajmiesz swoje miejsce, zostaniesz poproszony o pokazanie swojego dowodu tożsamości i Confirmation of Entry w celu potwierdzenia tożsamości.
 • Zostaniesz poproszony o wypełnienie dokumentu informacyjnego o kandydacie  – CIS ( Candidate Information Sheet ).
 • Inwigilator – osoba przeprowadzająca egzamin rozda arkusze egzaminacyjne oraz w zależności od części egzaminu –  karty odpowiedzi i brudnopisy.
 • Jeśli Twoje nazwisko na arkuszu egzaminacyjnym jest błędnie nadrukowane, niezwłocznie poinformuj o tym Inwigilatora.
 • Inwigilator przekaże instrukcje dotyczące przebiegu egzaminu. Słuchaj ich uważnie i jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie procedury, zadaj je od razu.
 • Przeczytaj instrukcje znajdujące się na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego (i na karcie odpowiedzi, jeśli ją otrzymałeś).
 • Nie otwieraj arkuszy egzaminacyjnych aż do momentu, gdy zostaniesz o to poproszony przez Inwigilatora.
 • Inwigilator  poinformuje o czasie trwania każdej z części egzaminu i zapisze tę  informację na tablicy.  Poinformuje także o tym, czy powinieneś użyć ołówka czy długopisu, odpowiadając na pytania danej części egzaminu oraz udzieli pozwolenia na otwarcie arkuszy egzaminacyjnych.
 • Upewnij się, że odpowiedziałeś na wszystkie pytania w wyznaczonym do tego czasie, ponieważ nie będzie żadnego dodatkowego czasu na przeniesienie odpowiedzi.
 • W części Writing, pisz na szarych liniach, w miejscu do tego wyznaczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Pustych stron użyj jako brudnopisu.
 • W części Listening test podzielony jest na działy, a nagranie na płycie jest nagrane tak, że uwzględnia wszelkie niezbędne przerwy i instrukcje dla kandydatów. Każda z części tekstu słuchowego odsłuchiwana jest dwukrotnie. Otrzymasz także dodatkowy czas na przeniesienie swoich odpowiedzi. Informacja o zakończeniu części Listening jest także nagrana na płycie.
 • Nie możesz rozmawiać, ściągać, mieć ze sobą niedozwolonych przedmiotów (np. telefonu komórkowego), nie możesz używać ścieralnego długopisu –  grozi za to wykluczenie z egzaminu.
 • Jeśli chcesz skorzystać z toalety,  podnieś rękę i pozostań na swoim miejscu. Zostaniesz odeskortowany do toalety przez pracownika obsługi egzaminu.  Pamiętaj, że nie otrzymasz dodatkowego czasu za wyjście do toalety.
 • Jeśli ukończyłeś wcześniej egzamin i chcesz opuścić salę, jest to możliwe po 30 minutach od rozpoczęcia i 10 minut przed zakończeniem egzaminu. Podnieś rękę, pozostań przy stoliku do czasu, aż  inwigilator zbierze twój arkusz egzaminacyjny i wyprowadzi cię z Sali.
 • Inwigilator poinformuje Cię o tym, że zostało 10, a następnie 5 minut do końca każdej z części egzaminu pisemnego.

Zakończenie egzaminu

 • Zostaniesz poproszony o odłożenie na bok długopisu lub ołówka.
 • Inwigilator zbierze wszystkie arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi i brudnopisy, zanim otrzymasz zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej. W trakcie zbierania tych materiałów pozostań przy stoliku.
 • Zanim opuścisz salę egzaminacyjną, upewnij się, że zabrałeś wszystkie swoje rzeczy osobiste.
 • Zabierz ze sobą Confirmation of Entry. W ty dokumencie znajdują się dane do logowania do strony internetowej, gdzie opublikowane zostaną wyniki online.
 • Jeśli cokolwiek wydarzyło się w czasie egzaminu, co mogłoby wpłynąć na Twój wynik (np. byłeś chory lub hałas zakłócał część Listening), zgłoś to zaraz po zakończeniu testu do Inwigilatora  lub koordynatora sesji.

Egzamin ustny

 • Zabierz ze sobą dowód tożsamości i Confirmation of Entry oraz jeśli to  pierwszy dzień  sesji zgodę na wykonanie zdjęcia.
 • Bądź na miejscu przynajmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Poszukaj oznaczeń pomocnych w odnalezieniu Waiting Room i sali, w której odbędzie się egzamin ustny.
 • Koordynator sprawdzi Twój dowód tożsamości z listą zarejestrowanych kandydatów. Po tym musisz pozostać we wskazanym Ci pomieszczeniu aż do czasu egzaminu.
 • Czekaj spokojnie na swoją kolej, nie przeszkadzaj innym kandydatom.
 • Wyłącz telefon komórkowy (i inne urządzenia elektroniczne, jakie masz ze sobą). Swoje rzeczy osobiste pozostaw w miejscu wskazanym Ci przez koordynatora.
 • Egzamin ustny przeprowadza się w parach. Inwigilator wskaże Ci kandydata, z którym będziesz zdawał egzamin ustny.
 • W przypadku nieobecności osoby, z którą miałeś być w parze, nastąpi reorganizacja kolejnych par, po to by uniknąć opóźnień.
 • Inwigilator przekaże Ci spersonalizowaną kartę odpowiedzi. Jeśli Twoje nazwisko zostało nieprawidłowo zapisane, poinformuj o tym Inwigilatora, by mógł nanieść poprawkę we właściwym miejscu.
 • Nie składaj karty, nie zgniataj jej i nie pisz po niej. Wchodząc do pokoju egzaminacyjnego, podaj ją egzaminatorowi.
 • Jeśli w dniu egzaminu liczba kandydatów jest nieparzysta, wówczas ostatni trzej z listy wchodzą razem. Egzaminu nie można przeprowadzić dla pojedynczego kandydata.

Zdjęcie wykonywane w dniu egzaminu

W dniu egzaminu pisemnego lub ustnego wykonywane są zdjęcia kandydatów. Są one obowiązkowe dla wszystkich kandydatów egzaminów Cambridge English, z wyjątkiem egzaminów typu „for Schools”, czyli KET for Schools, PET for School ,  FCE for Schools oraz egzaminów YLE. Wszyscy kandydaci, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie, muszą podpisać zgodę na wykonanie zdjęcia w dniu egzaminu.

 

Zgoda na obowiązkową fotografię kandydata
(tylko egzaminy: First, Advanced, Proficiency oraz Preliminary dla dorosłych)

 • Poniżej znajdują się wzory formularza zgody na wykonanie fotografii przed egzaminem (dotyczy tylko egzaminów First, Advanced, Proficiency, Preliminary dla dorosłych ).
 • Formularz  należy wydrukować, wypełnić i podpisać ( w przypadku  osób  niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun ) i dostarczyć w oryginale pocztą lub zabrać ze sobą na egzamin w pierwszym dniu egzaminu.

 

Zgoda dla osoby poniżej 18 roku życia


Zgoda dla osoby w wieku 18 lat i powyżej

 

Exam Day Tips

Przygotowujesz sie do egzaminu?
Oto kilka cennych wskazówek i porad w pigułce:

Exam Day Tips 2016 – Paper-based (PDF)

Exam Day Tips 2016 – Speaking (PDF)